“สัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องต้านจุลชีพโลก”
(Thailand’s World Antimicrobial Awareness Week 2020)

          กระทรวงสาธารณสุข จับมือ 22 หน่วยงานทั้งภาครัฐ สมาคมและองค์กรวิชาชีพเครือข่ายภาคประชาสังคม และองค์กรเพื่อการพัฒนา ระหว่างประเทศร่วมปลุกกระแสเชื้อดื้อยาในสัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลกรณรงค์กับประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ ใช้ยา ต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในโรคหวัด อุจาระร่วงเฉียบพลัน เพื่อลดปัญหาเชื้อดื้อยา เผย 2 ปีที่ผ่านมามีโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มขึ้น 600 แห่ง

          วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2563) ที่โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิส คอนเวนชั่น นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัด กระทรวงสาธารณสุข นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา และ ดร.แดเนียล เคอร์เทส ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ร่วมเปิดงาน “สัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่อง ยาต้านจุลชีพโลก” จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข และ 22 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ สมาคมและองค์กรวิชาชีพ เครือข่ายภาคประชาสังคม และองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมต่อเนื่อง ตลอดทั้งสัปดาห์ระหว่างวันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2563 พร้อมกับประเทศทั่วโลก เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพและการ ใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมของบุคลากรทางการแพทย์ สัตวแพทย์ เกษตรกร และประชาชนทั่วไป

คลิกรับชมวีดีโอ Facebook Live ย้อนหลัง


ดูรูปทั้งหมด